Category Archives: Tin tức

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Ngày 9/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 2023

Hưởng ứng tháng công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” và hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi…

Đại hội Đại biểu công đoàn cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 03 tháng 01 năm 2023, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tổ chức Đại hội Đại biểu công đoàn cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội có ý nghĩa quan trọng, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang phát huy ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của Đại hội đề ra, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Công đoàn cơ quan trong nhiệm kỳ tới.