Lịch sử hình thành

– Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang (ANGISTONE) tiền thân là Xí nghiệp đá Núi Sam (Châu Đốc – An Giang) trực thuộc Sở Xây dựng An Giang theo cơ chế chủ quản, được thành lập năm 1976.

– Đến năm 1985 do chủ trương của tỉnh cấm khai thác ở Núi Sam nên di dời vào xã Cô Tô huyện Tri Tôn.

– Năm 1986 UBND tỉnh An Giang ra Quyết định thành lập Xí nghiệp đá Sóc Triết vốn kinh doanh ban đầu là 1.310 triệu đồng chỉ có 03 dây chuyền 739 (Liên Xô cũ) và vài máy khoan DK9 bơm piston, mỗi máy khoan đi kèm 1 ÷ 2 đầu búa khoan tay cũ kỹ lạc hậu, năng suất kém.

Trong giai đoạn này xí nghiệp chủ yếu làm công tác bóc phủ, bồi hoàn mở khai trường, san lắp mặt bằng, bến bãi, xây dựng các công trình phục vụ.

– Năm 1992, UBND tỉnh An Giang ra quyết định thành lập DNNN với tên gọi là XN Khai thác và Chế biến đá An Giang, đến 06/9/1993 được tỉnh cấp bổ sung vốn 1.451 triệu đồng, nâng vốn kinh doanh thành 3.061 triệu đồng.

– Năm 1997, UBND tỉnh An Giang ra quyết định đổi tên thành Công ty Khai thác và Chế biến đá An Giang trực thuộc UBND tỉnh An Giang, đến ngày 02/6/1997 vốn điều lệ được xác định là 7.189 triệu đồng.

– Năm 2004 vốn nhà nước được xác định là 20.971 triệu đồng.

– Năm 2005 UBND tỉnh ra quyết định chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Khai thác và Chế biến đá An Giang do Nhà nước sở hữu 100% vốn và cấp bổ sung cho Công ty là 3.100 triệu đồng, nâng vốn điều lệ công ty lên 24.071 triệu đồng.

– Năm 2007 được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ UBND tỉnh An Giang về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo biên bản ngày 12/01/2007. (QĐ số 699/QĐ-ĐTKDV ngày 8/12/2014 SCIC cấp bổ sung vốn 5.500 triệu đồng, nâng vốn điều lệ công ty lên 29.571 triệu đồng.

  1. Vị trí địa lý:

Tổng diện tích khai thác 52,5 ha gồm 02 khu mỏ: Mỏ đá núi Cô Tô (khu I, khu III), mỏ đá đồi Sóc Triết thuộc địa phận 2 Thị trấn Cô Tô và xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Mỏ đá cách thành phố Long Xuyên khoảng 60 km và cách thành phố Châu Đốc khoảng 50 km.

  1. Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm Chủ sở hữu.
  2. Chủ sở hữu của Công ty: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
  3. Vốn đầu tư: 29.571 triệu đồng
  4. Cơ cấu bộ máy quản lý: Theo mô hình Chủ tịch Công ty, viên chức quản lý có 5 người và 2 kiểm soát viên, 5 phòng ban chức năng.
  5. Ngành nghề kinh doanh:

– Khai thác các loại đá xây dựng (14133 – 141330)

– Khai thác và chế biến đá ốp lát, sản xuất các loại đá xây dựng (269612)

– Vận tải hàng hóa đường bộ (6022)

– Vận tải hàng hóa bằng đường sông (6123 – 612300)

– Mua bán xăng, dầu, nhớt và vật liệu xây dựng

– Bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ, máy nghiền sàng (502)

– San lắp mặt bằng (4512)

– Giao thông (45222 – 452220)

– Đường ống cấp thoát nước (452241)

– Khai thác cát sông (1411 – 141100)

– Bốc xếp hàng hóa (6311)

– Thực tế thời gian qua Công ty chỉ khai thác và chế biến đá vật liệu xây dựng và kinh doanh xăng, dầu, nhớt: Mỏ đá Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn (3 công trường: Cô Tô, Ô Lâm, An Phước).