Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Ngày 9/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 – 2025)