Diễn tập Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) an toàn, hiệu quả có ý nghĩa rất lớn để giảm thiểu những rủi ro trong doanh nghiệp.

Cuộc diễn tập đã diễn ra một cách thuận lợi và chuyên nghiệp, Các CBCNV trong Công ty đã phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với lực lượng chuyên nghiệp để cuộc diễn tập đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn về người, tài sản và phương tiện. Đây là một hoạt động thường niên của Công ty nhắm nâng cao tinh thần cảnh giác và trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn phòng chống cháy nổ cho CBCNV trong toàn Công ty.