Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến Đá An Giang

Nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm cũ và triển khai kế hoạch năm mới, vừa qua Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến Đá An Giang đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023.