Đại hội Đại biểu công đoàn cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 03 tháng 01 năm 2023, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tổ chức Đại hội Đại biểu công đoàn cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội có ý nghĩa quan trọng, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang phát huy ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của Đại hội đề ra, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Công đoàn cơ quan trong nhiệm kỳ tới.