Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 2023

Hưởng ứng tháng công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” và hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, vừa qua Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến Đá An Giang đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi và gặp mặt động viên lực lượng công nhân lao động tiêu biểu, lao động giỏi từ cấp công ty đến các đơn vị.