Đá hộc 20×30

Loại đá có kích cỡ từ 20cm – 30cm. Sản phẩm dùng làm nền móng nhà xưởng, làm bờ kè chống sạt lỡ các con sông, đê biển. Hiện nay các tỉnh ở dọc hai nhánh sông Tiền và sông Hậu sử dụng rất nhiều loại đá này để bảo vệ đất ở 2 bờ sông rất hiệu quả. Ngoài ra còn làm đê kè bảo vệ bờ biển chống xâm thực tại Bạc Liêu, Cà Mau.