Đá 5×7 xay

Loại đá có kích cỡ từ 5cm – 7cm. Sản phẩm dùng làm nền móng nhà xưởng, các công trình dân dụng