Đá mi sàng

Có kích cỡ từ 0,5cm đến 1cm, được sàng tách ra từ sản phẩm đá khác. Loại đá này dùng làm phụ gia cho công nghệ bê tông đúc ống cống và thi công các công trình giao thông cầu đường