Cát nghiền 2.8

Cát nhân tạo là nguồn vật liệu thay thế cho cát sông hạt to tự nhiên ngày càng khan hiếm, cạn kiệt. Dùng trong xây dựng cho kết cấu bê tông có cường độ chịu nén cao. Cát nghiền 2.8 có các thông số đạt theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9025:2012 như sau:

+ Mô đun bình quân là 2.8.

+ Hàm lượng sét : 0,4 (nhỏ hơn 2%).

+ Hàm lượng hạt > 5mm: 0 %.

+ Hàm lượng hạt < 0,144: 5,3 %.